Seuraparlamentin synty

Marraskuussa järjesttävän liittovaltuuston syyskokouksen yhteydessä järjestetään myös ensimmäinen seurojen kokous, jossa valitaan jäsenet uuteen seuraparlamenttiin. Seurojen kokouksessa on varsinaisilla jäsenillä yksi ääni sekä lisäksi enintään viisi lisä-ääntä edellisen vuoden maksettujen lisenssien perusteella. Kokouksessa saa kukin varsinainen jäsen kuitenkin käyttää enintään 1/5 saapuvilla olevien edustajien yhteisestä äänimäärästä. Valtakirjalla voi edustaa enintään kolmea jäsentä. Seurojen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Seuraparlamentin jäseniä ovat seurojen kokouksessa valitut puheenjohtaja (1) sekä seurojensa edustajina toimivat jäsenet ja varajäsenet. Kultakin suunnistusalueelta valitaan yksi varsinainen jäsen. Tämän lisäksi seuraparlamenttiin valitaan yhteensä kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. Kahdeksan muuta jäsentä valitaan suunnistusalueilta seurojen kokousta edeltävänä vuonna alueittain lunastettujen lisenssien suhteessa. Valinnassa käytetään Victor d’Hondtin suhteellisuusmenetelmää.

Ehdokasasettelu seuraparlamenttiin

Seurat asettavat ehdokkaat ehdolle seuraparlamenttiin. Seura voi asettaa yksin tai yhdessä toisen seuran kanssa sekä varsinaisen jäsenen että hänelle henkilökohtaisen varajäsenen ehdolle seuraparlamenttiin. Ehdokkaat on ilmoitettava etukäteen Suunnistusliitolle kirjallisesti viimeistään kymmenen päivää ennen seurojen kokousta. Sama henkilö voi olla ehdolla vain yhteen rooliin. Seuroille toimitetaan kuusikymmentä päivää ennen seurojen kokousta tieto siitä, kuinka monta paikkaa kunkin seuran alueella on. Mikäli jonkin alueen seuroista ei tule yhtään ehdokasta, täyttämättä jätetyt varsinaiset paikat lisätään kahdeksan muun jäsenen kiintiöön. Mikäli varsinainen jäsen estyy hoitamasta tehtäväänsä, astuu hänen henkilökohtainen varajäsen tilalle. Puheenjohtajalle ei valita varahenkilöitä.

Suunnistusliitto tiedottaa jäsenseuroille kirjallisesti ja liiton verkkosivuilla seuraparlamenttiin ehdolla olevat ehdokkaat viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Äänestäminen seuraparlamentin kokoonpanosta

Mikäli seurat ovat nimenneet ehdokkaita omalta alueeltaan enemmän kuin kyseisellä alueella on paikkoja, suoritetaan vaali. Jäsenet osallistuvat ainoastaan oman vaalipiirinsä eli suunnistusalueensa äänestykseen. Jokaiselta suunnistusalueelta suoritetaan erillinen vaali.

Jäsen voi äänestää enintään niin montaa ehdokasta kuin omalta alueeltaan maksimissaan voidaan valita. Kyseiset ehdokkaat saavat niin monta ääntä kuin jäsenellä on ääniä.

Vaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa.

Tarkemmat ohjeet löytyvät vaalijärjestyksestä.


Posted

in

by

Tags: