AM-kilpailut

AM-kilpailujen järjestäjätaulukko.

Mikäli kalenterissa ilmoitettu seura ei syystä tai toisesta pysty järjestämään ehdotettuja kisoja, pyydetään seuraa ensisijaisesti etsimään tilalleen toisen järjestäjän ja / tai ottamaan yhteyttä kilpailuohjaajaan. Kaikki muutokset seuraavan vuoden kalenteriin tulee tehdä viimeistään 30.4. mennessä.

VuosiHS-pitkäHS-viestiHS-keskiLatuHS-sprintKeskiPartioEpitkäPitkäViestiAOK/KompassileiriAOV/KompassiviestiPyöräMaakuntaSprintTarkkuus
2024S-JKLKalskeViPaJRVRastiE4JRVJRVMuuRa
2023S-JKLSaPuJRVS-JKLKonnUKeuKiKeuKiJRVKarstKiMuuRa
2022ViiSuRastiE4RastiE4ViPaS-JKLS-JKLJRVJämsäMuuRa
2021KalsKeVaajTeViPaVaajTeKeuKiKeuKiViiSuJRVJRVKonnevesiS-JKL
2020KeuKiViPaViPaKeuKiSaPuSaPuMuurame
2019AlajAAlajAS-JKLJRVSaPuRastiE4ViiSuViiSuMuuRaLaukaaS-JKL
2018LuuRaRasKuLuuRaLuuRaHankaIPRVaajTeKalskeRastiE4RastiE4IPRJyväskyläKeuKi
2017JRVViPaViPaViPaVaajTeKalskeKalskeRastiE4JyväskyläHanka
2016IPRTikSuJRVJRVMuuRaS-JKLS-JKLKalskeUurainenRastiE4
2015MuuRaKeuKiKalskeKalskeSaPuJRVJRVS-JKLViitasaariIPR
2014AlajASaPuKalskeRastiE4RastiE4ViPaSaPuSaPuIPRHankasalmiJRV
2013HUS-JKLHUKalskeViiSuViPaViPaS-JKLViPaViPaKeuKiKeuruuMuuRa
2012AlajAHURastiE4S-JKLSaPuSaPuKalskeIPRIPRIPRMuurameKeuKi
2011HUIPRHUS-JKLRastiE4KeuKiKeuKiJRVViiSuViiSuRastiE4ÄänekoskiViPa
2010SaRaHankaJRVHankaJRVSaPuSaPuRastiE4RastiE4RastiE4MuuRaJoutsaJRV
2009JRVKalskeKalskeMuuRaSaPuKeuKiViiSuViiSuHankaKalskeKalskeIPRSaarijärviS-JKL
2008HUHUJRVJRVTikSuSaPuS-JKLPetPeViPaHankaHankaJklmlkKSS
2007JRVHUViiSuKeuKiViPaRastiE4UurUKeuKiMuuRaMuuRaKalskeJyväskyläJRV
2006SaRaSaRaJRVHankaSaPuMuuRaS-JKLKarstKiKeuKiVaajTeJRVJRVIPRLaukaa
2005JRVSaPuSaPuSaRaKeuKiIPRVaajTeKalskeViPaMuuRaS-101S-101Joutsa
2004HUSaRaPetPeIPRViPaViiSuSaPuJRVVaajTeSumKuKeuKiKeuKiJklmlk
2003PetPePetPeHankaHankaTikSuKeuKiPetPeYsi-5KalskeSaPuSaPuSaPuHankasalmi
2002S-101JRVHankaVaajTeKalskeRastiE4JRVViPaLaukUViiSuRastiE4RastiE4Sumiainen
2001PetPeHankaS-101MuuRaLaukUTikSuKeuKiRastiE4S-101KalskeKalskePetäjävesi
2000HankaHankaKalskeKalskeSaPuPetPePihtTuS-101LaukUViPaSaPuJämsä
1999Ysi-5HUS-101S-101TikSuLaukUHankaKeuKiViPaSaPuRastiE4Uurainen
1998HUHURastiE4HURastiE4S-101PetPeTikSuJRVYsi-5Ysi-5Keuruu
1997TikSuTikSuIPRLaukUViPaSaPuJRVHankaTikSuJRVÄänekoski
1996SaPuSaPuPetPeViPaRastiE4S-101LaukUKalskeJRVHankaKonnevesi
1995HUHUViPaS-101PetPeTikSuRastiE4ViPaKeuKiPetPeLaukaa
1994S-101S-101RastiE4KonnUTikSuJRVViPaS-101ViiSuRastiE4Toivakka
1993RastiE4RastiE4LaukUKonnUJRVIPRPetPeHankaS-101TikSuSaarijärvi
1992ViPaViPaHankaPihtTuKeuKiLaukUS-101RastiE4TikSuS-101Jämsänkoski
1991PetPePetPeSaPuKeuKiKonnUYsi-5JRVLaukUUurUViPaViitasaari
1990HankaHankaS-101ViiSuPihtTuViPaTikSuSumKuS-101KonnUJklmlk
1989HUHUS-101KonnUS-101SaPuLaukUViPaIPRKeuKi
Copyright Keski-Suomen Suunnistus